№ 9.2 (2014)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

Tatiana Alexandrovna Sukhomlina
622-639
Ekaterina Alexandrovna Khuzina
640-654
Nataliya Nikolaevna Komogortseva
655-672
Aleksandr Aleksandrovich Dyrdin, Nadezhda Nikolaevna Novoseltseva
673-687
Olga Ivanovna Shabalina
688-707
Olga Nikolayevna Sorokina
708-736
Larisa Anatolyevna Kochetova
737-759
Tatyana Viktorovna Itskovich
760-784
Olga Vitalevna Dekhnich, Yuliya Sergeevna Derevyanko
785-795
Valeriya Olegovna Vozmilkina
796-814
Tatyana Nikolaevna Galinskaya
815-827
Ha Thu Bui
828-836
Aleksandr Aleksandrovich Dyrdin, Lyudmila Vladimirovna Korukhova
837-848
Ekaterina Vasilyevna Postevaya
849-871
Tatiana Vasiljevna Okuneva
872-882
Irina Nikolaevna Nikitina
883-898
Irina Mikhaylovna Nekipelova
899-919
Denis Sergeyevich Lapenkov, Olga Viktorovna Oleynik
920-933
Irina Ivanovna Skachkova
934-948
Svetlana Viktorovna Chertousova
949-963
Olga Sergeevna Bochkova
964-978
Ekaterina Valentinovna Kalinina
979-1002