№ 6 (2015)

Содержание

Естественные и технические науки

A. B. Nikolaev, M. J. Pashayev, S. Y. Smirnov, S. K. Ataeva
9-18
P. F. Yurchik, D. O. Gusenitsa, V. B. Golubkova, A. P. Yurchik
19-28
L. I. Berner, A. S. Khadeev, Yu. M. Zeldin, I. P. Plyusnin
29-39
O. I. Maksimychev, V. A. Vinogradov, V. M. Guryanov, Th. N. Hakmana Wijesinghe
40-51
A. N. Yakubovich, A. I. Yakubovich
52-63
A. V. Ostroukh, N. E. Surkova, A. V. Vorobieva, H. S. Salih
63-70
A. V. Ostroukh, N. E. Surkova, M. I. Ismoilov, M. A. Davlatov
71-81
Lin Aung Myo, Htet Aung Hein, M. I. Ismoilov, O. E. Gogiberidze
82-90
T. Yu. Morozova, T. I. Skvortsova, V. M. Blinova, I. I. Antonova
91-100
T. Yu. Morozova, I. A. Ivanova, V. V. Nikonov, A. A. Grishin
101-109
V. I. Marsov, A. M. Kolbasin, V. S. Seleznev, D. S. Tsarkov
110-120
A. V. Ilukhin, V. I. Marsov, A. M. Kolbasin, A. V. Ivachev
120-129
A. V. Ilukhin, V. I. Marsov, A. M. Kolbasin, Alhalush Mohamed
129-140
A. V. Ilukhin, V. I. Marsov, Gong Than Bou, Leen Pay
141-152
A. V. Ilukhin, V. I. Marsov, Chjoe Li, A. G. Tolmachev
152-162
V. A. Vorobiev, D. N. Suvorov, Kh. A. Dzhabrailov, M. A. Davlatov
163-173
D. N. Suvorov, T. A. Suetina, N. V. Mikhailova, Dinh Tu Duong
174-183
V. I. Karagodin, V. O. Malyutin, E. Yu. FaDDeeva, A. A. Ivakhnenko
184-193
A. K. Pokrovsky, A. M. Ivakhnenko, A. A. Ivakhnenko, A. S. Dubenko
194-204
O. O. Varlamov, Y. I. Mayboroda, G. S. Sergushin, A. M. Hadiev
205-214
D. V. Zaitsev, B. V. Sakun, S. N. Satyshev, L. A. Khvoinskiy
215-223
D. V. Zaitsev, B. V. Sakun, S. N. Satyshev, L. A. Khvoinskiy
224-232
N. O. Bludyan, R. S. Ayriev, Ph. V. Akopov, Sotheara Real
233-242
N. O. Bludyan, D. G. Moroz, P. I. Kheifits
243-251
N. O. Bludyan, A. A. Pasynskiy, E. F. Mikhailov
251-260
D. B. Ephimenko, S. A. Filatov, S. V. Sergeev, R. V. Vasilenkov
261-269
M. N. Vrazhnova, A. V. Akhterov, A. V. Akhterov, O. V. Lezina, O. V. Lezina, Abbas Gatea Atia, Abbas Gatea Atia
270-280
M. N. Vrazhnova, E. I. Makarenko, A. V. Akhterov, O. V. Lezina
281-290