Том 9, № 4-2 (2017)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Клинические исследования и экспериментальная медицина

Olga Vyacheslavovna Zhuravleva, Elena Borisovna Romantsova, Oksana Vladimirovna Shanova
PDF
10-19
Olga Valentinovna Smirnova, Valery Timofeevich Manchuk
PDF
20-31
Olga Valentinovna Smirnova, Valery Timofeevich Manchuk
PDF
32-40
Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko
PDF
41-58
Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko
PDF
59-73
Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko
PDF
74-90

Сельское хозяйство и биология

Lyudmila Fedorovna Bodrova, Oleg Alexeevich Pristupa, Ophelia Zavenovna Mkrtchan
PDF
91-100

Научные обзоры и сообщения

Yuriy Vitalevich Bykov, Roman Aleksandrovich Bekker
PDF
101-136
Aleksandra Sergeevna Ochirova, Anastasiya Mikhaylovna Golovkova, Zhanna Vasil’evna Ovadykova, Nina Tserenovna Lidzhieva
PDF
137-149
Polina Anatolevna Petrova
PDF
150-166
Naran Erdnievich Ulanov, Pavel Anatol’evich Shaglinov, Nina Tserenovna Lidzhieva
PDF
167-178

Материалы конференций, симпозиумов, конгрессов

Viktoria Vikorovna Aleksandrova, Anastasia Nikolaevna Levkova, Denis Nikolaevich Loginov, Vyacheslav Borisovich Ivanov
180-185
Vikorovna Viktoria Aleksandrova, Denis Nikolaevich Loginov, Viktoria Aleksandrovna Vojtova
186-191
Svetlana Borisovna Buksha
192-198
Evgeniia Vladimirovna Ignatova, Oksana Sergeevna Bulanova
199-204
Lidia Borisovna Kuzina
205-223
Lidia Borisovna Kuzina
224-234
Lidia Borisovna Kuzina, Sergey Valerievich Kravtsov
235-254
Ekaterina Sergeevna Makarenko
255-259
Elizaveta Grigoryevna Panchenko, Olga Vladimirovna Zaporozhchenko, Yulia Konstantinovna Kutkova, Zinaida Anatolievna Lyutaya
260-268
Yuriy Viktorovich Sivkov
269-272
Tatyana Aleksandrovna Fedorova, Olga Leonidovna Rybnikova
273-281
Nikolai Nikolaevich Chesnokov, Anton Pavlovich Morozov, Arkady Yurievich Tarasov
282-287
Alisa Sergeevna Shkrum
288-297