Том 12, № 2 (2020)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Физиологические исследования

Andrey Andreevich Prisnyi, Anna Anatolievna Moiseeva, Vladimir Nikolaevich Skvortsov
PDF
11-24

Научные обзоры и сообщения

Alexey Alekseevich Andreev, Nadezhda Petrovna Lopina, Galina Evgenievna Bordina, Elizaveta Georgievna Nekrasova
PDF
25-40
Roman Alexandrovich Bekker, Yuriy Vitalievich Bykov
PDF
41-72
Albina Nikolaevna Davydova, Natalya Fedorovna Shaposhnikova, Vadim Vladislavovich Markelov, Olesya Alekseevna Yurchenko
PDF
73-83
Tatyana Mikhaylovna Nikolaeva, Elena Konstantinovna Golubeva
PDF
84-88
Natalya Ivanovna Pavlova, Alexandra Dmitrievna Kozhevnikova, Gennady Nikolaevich Zhdanov, Olga Gennadievna Yagunkina
PDF
89-92
D. I. Khusainova, B. A. Bakirov, G. R. Zaripova, L. N. Khusainova, E. M. Aitova, I. L. Bayanova, I. L. Muzaeva, G. A. Khakamova
PDF
93-105