Том 10, № 2 (2018)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Физиологические исследования

Irina Evgen’evna Kononets, Aida Bejshenalievna Saydyldaeva, Afina Amanovna Kalykeeva
PDF
12-26
Taisiia Petrovna Moroz, Denis Mikhailovich Fedotov, Olga Nikolaevna Popova, Vladimir Petrovich Pashchenko, Anatoly Vladimirovich Gribanov
PDF
27-39
Roman Aleksandrovich Bekker, Yuriy Vitalevich Bykov
PDF
40-73
Nikolay Petrovich Mongalev, Lidiya Yurevna Rubtsova, Vera Dmitrievna Shadrina, Aleksey Anatol’evich Chernykh, Nadezhda Alekseevna Vahnina, Irina Aleksandrovna Makarova, Anastasiya Mikhaylovna Romanova, Nadezhda Zhafarovna Alisultanova, Tatyana Fedorovna Vasilenko, Evgeniy Rafailovich Boyko
PDF
74-92
Larissa Kara Salona Buduk-ool, Ayana Mangushevna Hovalyg
PDF
93-107
Igor Borisovich Korolev, Oksana Vladimirovna Podkaura
PDF
108-115
Irina Andreevna Tyurikova
PDF
116-128