№ 2.1 (2014)

Содержание

Естественные и технические науки

Mikhail Alekseevich Zyryanov, Natalia Geraldovna Chistova, Maxim Sergeevich Lyatt
451-467
Yuri Sergeevich Nagornov, Nataliya Iosifovna Potaturkina-Nesterova
468-479
Aleksandr Nikolaevich Steklov, Tatyana Nikolaevna Steklova
480-491
Aleksej Sergeevich Katasev, Marina Alekseevna Podolskaya
492-504
Viktoriya Nikolaevna Foteeva, Mihail Georgievich Panteleev
505-523
Evgenii Ivanovich Butakov, Lubov Demianovna Shamanskaya, Lilija Dzhigangerovna Shchuchinova, Iurii Ivanovich Smolyaninov, Elena Nikolaevna Pshenichnikova, Sergei Ivanovich Snigirev, Elena Arnoldovna Kronevald
524-539
Dmitrij Jurevich Chunyuk, Stanislav Alekseevich Sergeev
540-551
Vera Aleksandrovna Lobova, Sergey Ivanovich Loginov
552-582
Svetlana Mikhailovna Alekseeva, Ol’ga Yur’evna Alekseeva
583-601
Georgy Vladimirovich Ayzel
602-617
Antonina Valerianovna Ganicheva, Aleksey Valerianovich Ganichev
618-633
Alexey Stanislavovich Bessonov
634-650
Oksana Yur'evna Krasulina
651-656
Sergey Nikolaevich Zaika, Vladimir Nikolaevich Kotelnikov
657-669
Elena Andreevna Korotchenko, Zinaida Valerievna Rodionova
670-681
Lyailya Taskalievna Kurmangazieva, Shynar Kulmaganbetovna Kodanova, Sandugash Shinbergenovna Iskakova
682-695
Zaw Ni
696-706
Stepan Vladimirovich Zaklinskiy
707-718
Kulman Nakhanovna Orazbayeva, Lyailya Taskalievna Kurmangaziyeva, Shynar Kulmaganbetovna Kodanova, Batyr Bidaibekovich Orazbayev
719-732
Kirill Gennadievich Denisov, Laysan Renatovna Panteleeva
733-743
Olga Nikolaevna Tumshevits, Alexandr Alexeevich Maigurov, Igor Nikolaevich Bolshakov
744-763
Ilja Aleksandrovich Semerhanov
764-774
Sergey Alexandrovich Senin
775-785
George Sagadarovich Egodurov, Vladislav Andreevich Zaytsev, Aleksey Vasil’evich Perevalov
786-798
Ilya Nikolaevich Medvedev, Irina Aleksandrovna Skorjatina
799-814
Andrey Borisovich Tsvetkov, Larisa Dmitrievna Pavlova
815-827
Marina Sergeevna Sokolova
828-840