№ 12.3 (2015)

Содержание

Естественные и технические науки

Dmitriy Alexandrovich Bobrikov
683-692
Alexei Valerianovich Ganichev
693-701
Olga Yuryevna Gerasimova, Leysen Bashirovnа Mingaleeva
702-711
Olga Yuryevna Gerasimova
712-723
Artem Vladimirovich Grekov, Sergey Feofentovich Tyurin
724-741
Olga Anatolievna Petrova
742-751
Irina Gennadyevna Afanasyeva
752-766
Irina Vladimirovna Ayutova, Anatoliy Il’ich Demko, Evgeny Vladimirovich Bykov, Sergey Anatol’evich Radomskiy, Nadezhda Vladimirovna Semerukhina
767-782
Ekaterina Aleksandrovna Gorneva
783-797
Sergey Mihalovich Dotsenko, Julia Alexandrovna Guzhel, Igor Victorovich Agafonov, Galina Victorovna Kubankova
798-810
Elena Aleksandrovna Zagrebel’naja, Ekaterina Aleksandrovna Gorneva
811-832
Pavel Gennad’evich Zagrebel’nyj, Elena Aleksandrovna Zagrebel’naja, Ekaterina Aleksandrovna Gorneva
833-844
Mikhail Alekseevich Zyryanov, Aleksandr Petrovich Mohirev, Tatyana Georgievna Ryabova, Sergey Anatolevich Karpuk
845-853
Ivan Mikhaylovich Morozov, Natal’ja Geral’dovna Chistova, Aleksandr Yur’evich Vititnev, Nikita Vyacheslavich Aksenov
854-865
Yury Аnatol’evich Morozov, Boris Feliksovich Belelyubsky, Aleksandr Vasil’evich Shul’gin
866-881
Yury Аnatol’evich Morozov, Evgeniy Yur’evich Verkhov, Elena Vasil’evna Krutina, Аndrey Аverkievich Frolov
882-896
Mostafa Fazlavi
897-907
Iurii Igorevich Rubchevskii, Aleksandr Alekseevich Bazhukov
908-921
Danil Gennad’evich Starosek, Denis Vital’evich Ozerkin
922-937
Elena Evgenevna Alekseeva, Eugene Mihaylovich Lushnikov
938-952
Antonina Valerianovna Ganicheva
953-964