№ 12.2 (2014)

Содержание

Естественные и технические науки

T. N. Chernyaeva, S. V. Mindeeva
568-571
Y. S. Garnagin
572-585
S. N. Sokolov, L. I. Donskova
586-600
A. A. Borodin, A. V. Chernyshov
601-612
N. A. Garkusha, M. V. Grigoriev, A. A. Yusupova
613-626
N. N. Elkina
627-638
V. A. Kulikov
639-650
V. E. Levkin
651-666
M. M. Pshukova
667-682
A. N. Razakova, A. M. Salimgereev, A. M. Salimgereev, A. M. Shamin, A. M. Shamin, T. S. Luguev, T. S. Luguev
683-691
N. V. Tyulpinova
692-705
Е. V. Evdushchenko, E. A. Balandina
706-716
A. V. Glazkova
717-726
A. B. Klimenko, I. D. Sidorov
727-739
E. V. Ozhogov
740-748
A. L. Osipov, V. P. Trushina, D. V. Pyatnitsev, G. V. Shlyapkin, I. O. Pavlik
749-757
A. L. Osipov, V. P. Trushina, A. N. Miroschnikov, A. A. Shulaev
758-765
A. V. Ostroukh, Phyo Aung Wai, Lynn Aung Mhyo, N. E. Surkova
766-778
A. N. Gabdullin, S. F. Katyshev, E. A. Nikonenko, V. V. Vaitner
779-786
N. V. Zavaruev, S. I. Pivkina, L. A. Kudrjavin
787-798
M. N. Kotelnikova, N. M. Alykov, S. N. Alykov, N. N. Alykov, K. S. Tikhonova, S. A. Chalyshev, A. M. Mikhailov, R. S. Usachev, V. A. Lukmanova, A. E. Kudryashova, R. G. Abdullaeva, E. M. Evsina, T. V. Alykova
799-814
A. Z. Kurbanov, L. M. Aliomatov, M. A. Magomedova
815-828
G. K. Shurdumov, Z. A. Cherkesov
829-832
N. V. Vinokurova, G. N. Solovyh, L. V. Golinskaja
833-839
O. G. Zeynetdinova, I. Yu. Sharabanova, A. B. Harlamov
840-849
R. V. Knaub
850-864
I. S. Krotkov
865-872
Y. A. Lebedev, V. V. Shurkina, S. A. Lebedeva
873-887
N. P. Nazarovа, M. N. Mukminov
888-899