№ 11.3 (2014)

Содержание

Социально-гуманитарные науки

Valentina Evgenevna Ivanenko, Natalya Valerevna Bakhareva
1150-1165
Alexander Dmitrievich Boroday
1166-1192
Larisa Alexandrovna Andronova
1193-1212
Fedor Ivanovich Kulikov
1213-1238
Viktor Eduardovich Lebedev
1239-1267
Lyubov Alekseevna Kalantaryan
1268-1278
Marina Valeryevna Rendl
1279-1292
Inga Nicolaevna Stepanova
1293-1311
Marina Viktorovna Samardak, Yuri Dmitrievich Mishin
1312-1343
Uliana Nikolaevna Danilova
1344-1360
Nadezhda Leonidovna Vinogradova, Elena Yurevna Leontyeva
1361-1373
Irina Victorovna Solovey
1374-1392
Ivan Valerievich Demin
1393-1418