№ 9

Содержание

Педагогические исследования

Yulia Mikhaylovna Grishaeva, Joseph Vasilevich Spirin, Olga Yurevna Matantseva
PDF
5-18
Natalya Alekseevna Levochkina
PDF
19-32

Психологические исследования

Natalia Vladimirovna Lukyanchenko, Igor Anatolevich Alikin, Mark Igorevich Alikin
PDF
33-46
Tatiana Gennadievna Bokhan, Nikolay Aleksandrovich Bokhan, Evgeniy Dmitrievich Schastnyi, Yulia Aleksandrovna Shukhlova, Oksana Nikolaevna Galazhinskaya, Ursula Vladimirovna Tanabasova
PDF
47-69
Pavel Aleksandrovich Kislyakov, Sergey Nikolaevich Tolstov, Miron Vladimirovich Sagalov, Valery Panteleevich Kartashev
PDF
70-90

Социологические исследования (РИНЦ)

Viktoriia Aleksandrovna Zhovnovata
PDF
91-110
Inna Victorovna Vasilenko, Olga Victorovna Tkachenko
PDF
111-125
Olga Petrovna Zvonkina
PDF
126-141
Anatoly Valentinovich Mochalin
PDF
142-160
Tatyana Gennadevna Pronyushkina
PDF
161-170
Darya Mikhailovna Semenova
PDF
171-182
Natalya Vladimirovna Suhenko, Veniamin Vyacheslavovich Romanov
PDF
183-197
Irina Vladimirovna Shevchenko
PDF
198-212