Том 9, № 6 (2018)

Педагогические исследования

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Педагогические исследования

Yuri Aleksandrovich Babarykin, Nadezhda Anatol’evna Novikova, Irina Vladimirovna Suldikova
PDF
6-18
Liliya Mikhailovna Bazavlutskaya, Ekaterina Viktorovna Evplova, Elena Alexandrovna Konyaeva
PDF
19-35
Ekaterina Alexandrovna Glebova, Sergey Vasilyevich Batalin
PDF
36-47
Svetlana Gennadievna Litke, Aleksei Gennagievich Mironov
PDF
48-60
Anastasia Nikolaevna Matukina
PDF
61-75
Galina Valentinovna Mitina
PDF
76-90
Evgeniy Aleksandrovich Mitrokhin, Evgeniya Andreevna Samsonova, Andrey Yurevich Samsonov, Aleksandr Aleksandrovich Flek
PDF
91-105
Yuliya Yurevna Timkina
PDF
106-120

Междисциплинарные исследования

Rena Gadzhiaga kyzy Guseyn-zade
PDF
121-141
Yana Igorevna Nikonova, Tatyana Arkadievna Lunina, Alexey Alexandrovich Prudnikov, Lyudmila Nikolaevna Arshba
PDF
142-154