ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

Ruslan Mikhailovich Chudinsky, Natalia Vyacheslavovna Lukyanchikova


Аннотация


Цель

Формирование оценочной компетентности младших подростков.

Метод или методология проведения работы

Технология формирования оценочной компетентности обучающихся 5-6 классов на ступени основного общего образования.

Результаты

Представлена технология формирования оценочной компетентности обучающихся 5-6 классов на ступени основного общего образования, включающая в себя следующие этапы: постановку цели учебной деятельности; выделение критериев достижения цели, то есть ключевых параметров, по которым оценивается эффективность учебной деятельности обучающихся; оценку результата своей деятельности по критериям оценивания (самооценка); осуществление самоконтроля – умение обучающегося соотносить полученные результаты с эталоном; рефлексию результатов учебной деятельности.

Область применения

Образовательный процесс в образовательных организациях, реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

Ключевые слова


оценочная компетентность; компетенция; модель; младшие подростки; основное общее образование

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Baydenko V.I. Kompetentsii: k osvoeniyu kompetentnostnogo podkhoda. Lektsiya v slaydakh. Avtorskaya versiya [Competence: competence-based approach. Lecture in slides. Author's version]. Moscow: Issledovatel'skiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004. 36 p.

Bolonskiy protsess: Rezul'taty obucheniya i kompetentnostnyy podkhod (kniga-prilozhenie 1) / Pod nauch. red. d-ra ped. nauk, professora V.I. Baydenko [The Bologna process: results of the studies and competence-based approach (book - attachment 1)]. Moscow: Issledovatel'skiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2009. 536 p.

Verbitskiy A.A., Larionova O.G. Lichnostnyy i kompetentnostnyy podkhody v obrazovanii. Problemy integratsii [Personal and competence-based approaches in education. Problems of integration]. Moscow: Logos, 2009. 336 p.

Zeer E.F., Pavlova A.M., Symanyuk E.E. Modernizatsiya professional'nogo obrazovaniya: kompetentnostnyy podkhod [Modernization of the professional education: competence-based approach]. Moscow: Moskovskiy psikhologo-sotsial'nyy institut, 2005. 216 p.

Zimnyaya, I.A. Klyuchevye kompetentnosti kak rezul'tativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii. Avtorskaya versiya [Key competencies as effectively - targeted competency-based approach to education. Author's version]. Moscow: Issledovatel'skiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004. 38 p.

Zimnyaya I.A. Kompetentnostnyy podkhod. Kakovo ego mesto v sisteme sovremennykh podkhodov k problemam obrazovaniya? [The competence - based approach. What is its place in the modern approaches to education?]. Vysshee obrazovanie segodnya [High Education Today], no. 8. (2006): 21-26.

Ivanov D.A., Mitrofanov K.G., Sokolova O.V. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii. Problemy, ponyatiya, instrumentariy [Competence-based approach in educational system. Problems, concepts, tools]. Moscow: APKiPRO, 2003. 101 p.

Kraevskiy V.V., Khutorskoy A.V. Osnovy obucheniya: Didaktika i metodika: Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy [The basics of the education : Didactics and Methodic]. Moscow: Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 2008. 352 p.

Lebedev O.E. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii [Competence-based approach in education]. Shkol'nye tekhnologii [School Technology], no. 5. (2004): 3-12.

Mes'kov V.S., Mamchenko A.A. Kognitivno-kompetentnostnaya paradigma obrazovaniya [Cognitive competence paradigm of education]. Shkol'nye tekhnologii [School Technology], no. 3. (2011): 46-62

Raven Dzh. Kompetentnost' v sovremennom obshchestve. Vyyavlenie, razvitie i realizatsiya [Competence in the modern society. Identification, development and implementation]. Moscow: «Kogito-Tsentr», 2002. 396 p.

Serikov V.V. Obuchenie kak vid pedagogicheskoy deyatel'nosti: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy [Education as a kind of pedagogical activity]. Moscow: Izdatel'-skiy tsentr «Akademiya», 2008. 256 p.

Tatur Yu.G. Kompetentnost' v strukture modeli kachestva podgotovki spetsialista [Competence in the model structure of specialist training]. Vysshee obrazovanie segodnya [Higher Education Today], no. 3. (2004) 20-26.

Shishov S.E., Agapov I.G. Kompetentnostnyy podkhod k obrazovaniyu kak neobkho-dimost' [Competence-based approach to education as the need]. Mir obrazovaniya - obrazovanie v mire [The world of education - education in the world], no. 4. (2001): 8-19.

Frumin, I.D. Kompetentnostnyy podkhod kak estestvennyy etap obnovleniya so-derzhaniya obrazovaniya. Materialy 9-y nauch.-prakt. konf. «Pedagogika razvitiya: klyuchevye kompetentnosti i ikh stanovlenie» [Competence-based approach as a natural stage of renovation of educational content. Papers from the 9th scientific conference «Pedagogy of development: key competencies and their realization»]. Krasnoyarsk, 2003. pp. 33-56.

Chudinskiy R.M., Luk'yanchikova N.V. Formirovanie otsenochnoy kompetentnosti obuchayushchikhsya na stupeni osnovnogo obshchego obrazovaniya [Formation of the assessment’s competence in secondary school]. Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy [Socio-economic phenomena and processes], no. 2. (2013): 165-170.

Chudinskiy R.M., Luk'yanchikova N.V. Model' formirovaniya otsenochnoy kompetentnosti obuchayushchikhsya na stupeni osnovnogo obshchego obrazovaniya [Model of the formation of the assessment’s competence of the students in secondary school]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya: elektronnyy zhurnal [Theory and Practice of Social Development], no. 3. (2013) http://www.teoria-practica.ru/-3-2013/pedagogics/chudinsky-lukyanchikova.pdf (accessed: September 25, 2013).
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2014-3-23

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования