№ 12.1 (2014)

Содержание

Естественные и технические науки

Nina Tserenovna Lidzhieva, Natalia Erdneevna Erendzhenova
208-220
Sergey Lvovich Molchatsky
221-232
Gulsem Salimovna Alimova, Aleksandr Vasilevich Korzhavin, Irina Alekseevna Zemtsova, Irina Alekseevna Dudareva, Alena Jurevna Tokareva, Elena Ivanovna Popova, Reniza Machitovna Sulkarnaeva
233-254
Olga Aleksandrovna Zyryanova
255-271
Tamara Ivanovna Kuzyakina, Marina Vasilievna Efimova
272-293
Andrey Anatolyevich Polozov, Igor Nikolaevich Skachkov, Eduard Radiyevich Mukhametshin, Sergey Veniaminovich Mikhryakov
294-314
Anastasiya Yurevna Koroviakovskaia
315-332
Pavel Dmitrievich Blinov, Evgeniy Vyacheslavovich Kotelnikov
333-351
Oleg Vyacheslavovich Lavrichenko
352-373
Inga Sergeevna Evdokimova, Aleksandr Nikolaevich Timofeev
374-393
Elena Georgievna Murashova, Svetlana Alexandrovna Rodomanskaya
394-407
Igor Gennadyevich Rizaev, Anatoliy Valeryevich Pogorelov
408-431
Yaroslav Borisovich Podgornyy
432-452
Elena Georgievna Murashova, Svetlana Alexandrovna Rodomanskaya
453-462
Alexander Vladimirovich Makharinets, Leonid Petrovich Mileshko
463-478
Aleksandr Ivanovich Pavlov, Dmitriy Valerevich Kojin, Pavel Yurevich Loschenov
479-493
Aleksandr Ivanovich Pavlov
494-508
Sergey Alekseevich Tomilin, Mikhail Eduardovich Pinchuk, Eduard Viktorovich Pinchuk, Sergey Fedorovich Godunov
509-526
Victoria Vladimirovna Eremina, Svetlana Yurevna Lanina, Olga Sergeevna Kosolapova
527-541