ЧАСТОТА И ВЫРАЖЕННОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Evgeny Valeryevich Derevyannich, Natalia Arlenovna Balashova, Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko


Аннотация


Цель. Изучение частоты и выраженности тревожно-депрессивных расстройств у студентов КрасГМУ.

Материалы и методы. Обследовано 200 студентов 1 и 3 курсов по специальности «педиатрия» факультета фундаментального медицинского образования (ФФМО) КрасГМУ. Для выявления и оценки степени тяжести тревожно-депрессивных расстройств использовалась валидизированная в России госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS.

Результаты. По данным проведенного исследования было установлено, что студенты 1 и 3 курса КрасГМУ характеризуются высоким уровнем тревоги, при этом среди студентов 1 курса чаще встречались тревожные расстройства имеющие клинически выраженный характер, в сравнении со студентами 3 курса с превалированием у девушек. Среди обследованных студентов также отмечается высокий уровень депрессивных расстройств с небольшим преобладанием среди студентов 3 курса и среди девушек. Клинически значимые уровни депрессии выявлялись среди третьекурсников в 3 раза реже в сравнении с первым курсом. Гендерные различия относительно ассоциации с депрессией показали, что девушки имели незначительно более высокую частоту встречаемости депрессивных расстройств, чем юноши.

Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы о высокой частоте встречаемости тревожно-­депрессивных расстройств у студентов 1 и 3 курсов ФФМО КрасГМУ, с преобладанием клинически значимых уровней этих расстройств среди студентов 1 курса.

Полученные в ходе исследования закономерности следует учитывать при проведении профилактических мероприятий с целью раннего выявления и последующей коррекции тревожно-депрессивных расстройств среди студентов медицинских ВУЗов.


Ключевые слова


тревожно-депрессивные расстройства; студенты медицинского университета; молодой возраст

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Abasova G.B., Dikhanbaeva G.A., Abdikhadirova A. Problema trevozhno-depressivnykh rasstroystv u studentov vysshego uchebnogo meditsinskogo zavedeniya [The problem of anxiety-depressive disorders among students of higher educational medical institutions]. Vestnik KazNMU, spetsializirovannyy vypusk [Herald KazNMU, a specialized edition]. 2012. №4. P. 1–3.

Andryushenko A.V., Drobizhev M.Yu., Dobrovol’skiy A.V. Sravnitel’naya otsenka shkal CES-D, BDI i HADS(d) v diagnostike depressiy v obshchemeditsinskoy praktike [Comparative assessment scales CES-D, BDI, and HADS (d) in the diagnosis of depression in general practice]. Zhurnal nevrol. i psikhiatr [Journal nevrol. and a psychiatrist]. 2003. №5. P. 11–17.

Gavrilova E.S., Yashin D.A., Vanin E.Yu., Yashina L.M. Sravnitel’naya otsenka faktorov riska khronicheskikh neinfektsionnykh zabolevaniy i trevozhno-depressivnoy simptomatiki sredi studentov raznykh vuzov megapolisa [Comparative evaluation of the risk factors of chronic non-communicable diseases and anxiety and depressive symptoms among students of different universities metropolis]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. 2016. №2. https://science-education.ru/ru/article/view?id=24166

Davydov E.L. Znachenie trevozhnykh i depressivnykh sostoyaniy u bol’nykh starshikh vozrastnykh grupp s arterial’noy gipertenziey [Meaning anxiety and depression in older patients with hypertension]. Uspekhi gerontologii [Successes of Ge Successes of Gerontologyrontology]. 2012. V.25. №3. P. 442–447.

Ignatova I.A., Yaskevich R.A., Shilov S.N., Pokidysheva L.I. Trevozhno-depressivnye rasstroystva u slaboslyshashchikh migrantov Kraynego Severa v period readaptatsii k novym klimaticheskim usloviyam [Anxiety and depressive disorders in hearing impaired migrants Far North during the re-adaptation to new climatic conditions]. Rossiyskaya otorinolaringologiya [Russian otorhinolaryngology]. 2014. № 6. P. 43–49.

Maslova N.N., Zaytseva V.M., Kovaleva E.A. et al. Issledovanie pokazateley vyrazhennosti trevozhnosti i depressii u studentov-medikov [The study of indicators of severity of anxiety and depression in medical students]. Smolenskiy meditsinskiy al’manakh [Smolensky Medical Almanac]. 2015. № 2. P. 92–95.

Moskalenko O.L., Pulikov A.S. Otsenka urovnya trevozhnosti yunoshey v usloviyakh sanitarno-zashchitnoy zony gorno-khimicheskogo kombinata (GKhK) [Assessment of the level of anxiety of young men in a sanitary protection zone Mining and Chemical Combine (MCC)]. V mire nauchnykh otkrytiy [In the World of Scientific Discoveries]. 2015. № 2(62). P. 108–125.

Moskalenko O.L., Pulikov A.S. Psikhosomaticheskaya kharakteristika studentov, prozhivayushchikh i obuchayushchikhsya v ZATO Zheleznogorsk [Behavioral characteristics of students living and studying in Zheleznogorsk]. V mire nauchnykh otkrytiy [In the World of Scientific Discoveries]. 2015. № 12.1(72). P. 341–347.

Oganov R.G., Pogosova G.V. Shal’nova S.A., Deev A.D. Depressivnye rasstroystva v obshchemeditsinskoy praktike po dannym issledovaniya KOMPAS: vzglyad kardiologa [Depressive disorders in general medical practice, according to a study COMPASS: view cardiologist]. Kardiologiya [Cardiology]. 2005. №8. P. 37–43.

Pulikov A.S., Moskalenko O.L. Sostoyanie psikhoemotsional’noy sfery u yunoshey v usloviyakh antropotekhnogennogo zagryazneniya [Status of psycho-emotional sphere of the young men in terms of pollution antropotehnogennogo]. V mire nauchnykh otkrytiy [In the World of Scientific Discoveries]. 2015. №7(67). P. 147–162.

Pulikov A.S., Moskalenko O.L., Meyngot Ya.Ya. Psikhosomaticheskaya kharakteristika yunoshey v usloviyakh radiatsionnogo zagryazneniya [Behavioral characteristics of youth in conditions of radioactive contamination]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy [International Journal of Applied and Basic Research]. 2014. № 5–2. P. 66–69.

Sinayko V.M. Osobennosti dinamiki psikhicheskogo sostoyaniya studentov meditsinskogo vuza [Features of dynamics of the mental state of medical students]. Ukraїns’kiy vіsnik psikhonevrologії [Ukrainsky News psihonevrologії]. 2001. V.9. № 2. P. 42–44.

Smulevich A.B. Depressii v obshchey meditsine. Rukovodstvo dlya vrachey [Depression in general medicine. Guidelines for doctors]. M. Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo [Medical Information Agency]. 2001. 782 p.

Strizhev V.A., Boyko E.O., Lozhnikova L.E., Zaytseva O.G. Trevozhno-depressivnye rasstroystva v meditsinskoy studencheskoy srede [Anxiety and depressive disorders in a medical student’s environment]. Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik [Kuban Research Medical Gazette]. 2016. № 2(157). P. 126–131.

Chazov E.I., Oganov R.G., Pogosova G.V. i dr. Kliniko-epidemiologicheskaya programma izucheniya depressii v kardiologicheskoy praktike u bol’nykh arterial’noy gipertoniey i ishemicheskoy bolezn’yu serdtsa (KOORDINATA): rezul’taty mnogotsentrovogo issledovaniya [Clinical and epidemiological study of depression program in cardiology practice in patients with hypertension and coronary heart disease (coordinates): results of a multicenter study]. Kardiologiya [Cardiology]. 2007. № 3. P. 28–37.

Shal’nova S.A., Evstifeeva S.E., Deev A.D. et al. Rasprostranennost’ trevogi i depressii v razlichnykh regionakh Rossiyskoy Federatsii i ee assotsiatsii s sotsial’no-demograficheskimi faktorami (po dannym issledovaniya ESSE-RF) [Prevalence of anxiety and depression in different regions of the Russian Federation and its association with socio-demographic factors (according to a study ESSAY-Russian)]. Terapevticheskiy arkhiv [Therapeutic Archives]. 2014. № 12. P. 52–59.

Yankovaya T.N., Il’yushchenkov P.A., Semionenkova N.V., Argunova I.A. Vliyanie vyrazhennosti trevozhno-depressivnykh rasstroystv na kachestvo zhizni studentov razlichnogo temperamenta v sisteme vysshego meditsinskogo obrazovaniya [Influence of the severity of anxiety and depression on quality of life of students of different temperament in higher medical education]. In Situ [In Situ]. 2016. № 3. P. 56–59.

Yaskevich R.A. Osobennosti vliyaniya neyrosensornoy tugoukhosti na formirovanie trevogi i depressii u pozhilykh migrantov Kraynego Severa [Features of influence of sensorineural hearing loss on the formation of anxiety and depression in the elderly migrants Far North]. Klinicheskaya gerontologiya [Clinical Gerontology]. 2016. V.22. № 9-10. P. 74–75.

Yaskevich R.A., Khamnagadaev I.I., Derevyannykh E.V. et al. Trevozhno-depressivnye rasstroystva u pozhilykh migrantov Kraynego Severa v period readaptatsii k novym klimaticheskim usloviyam [Anxious-depressive disorders in elderly migrants Far North during the re-adaptation to new climatic conditions]. Uspekhi gerontologii [Successes of Gerontology]. 2014. V. 27. № 4. P. 672–677.

Brenneisen Mayer F., Souza Santos I., Silveira P.S.P. et al. Factors associated to depression and anxiety in medical students: a multicenter study. BMC Med. Educ. 2016. Vol.16. P. 282.

Colbert-Getz J.M., Fleishman C., Jung J., Shilkofski N. How do gender and anxiety affect students’ self-assessment and actual performance on a high-stakes clinical skills examination? Acad. Med. 2013. №88. P. 44–48.

Davydov E.L. The significance of nervous and depressive states in elderly patients with arterial hypertension. Advances in Gerontology. 2013. Vol.3. №2. P. 112–117.

Iqbal S., Gupta S., Venkatarao E. Stress, anxiety & depression among medical undergraduate students & their socio-demographic correlates. Indian J. Med. Res. 2015. №.141(3). P. 354–357.

Hardeman R.R., Perry S.P., Phelan S.M. et al. Racial Identity and Mental Well-Being: The Experience of African American Medical Students, A Report from the Medical Student CHANGE Stud. J. Racial and Ethnic Health Disparities.2016. №3. P. 250–258.

Hardeman R.R., Przedworski J.M., Burke S.E. et al. Mental Well-Being in First Year Medical Students: A Comparison by Race and Gender: A Report from the Medical Student CHANGE Study. Journal of racial and ethnic health disparities. 2015. №2(3). P. 403–413.

Hope V., Henderson M. Medical student depression, anxiety and distress outside North America: a systematic review. Med Educ. 2014. Oct. 48(10). P. 963–979.

Slavin SJ, Chibnall JT. Finding the Why, Changing the How: Improving the Mental Health of Medical Students, Residents, and Physicians. Acad Med. 2016. Sep. 91(9). P. 1194–1196.

Wege N., Muth T., Li J., Angerer P. Mental health among currently enrolled medical students in Germany. Public Health. 2016. №132. P. 92–100.

Yaskevich R.A., Khamnagadaev I.I., Dereviannikh Ye.V. et al. Anxietydepressive disorders in elderly migrants of the far north in the period of readaptation to new climatic conditions. Advances in Gerontology. 2015. Vol.5.№3. P. 157–162.

Zigmond A.S., Snaith R.P. The hospital anxiety and depression scale. Acta. Psychiatr. Scand. 1983. №.67(6). P. 361–70.

Moskalenko O.L. Vliyanie gorodskogo tekhnogennogo zagryazneniya na morfofunktsional’noe sostoyanie yunoshey [Influence of urban anthropogenic pollution on the morphofunctional state of youth]: avtoref. diss. kand. biol. Nauk. Krasnoyarsk, 2014. 18 p.
DOI: https://doi.org/10.12731/wsd-2017-1-10-28

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2017 Evgeny Valeryevich Derevyannich, Natalia Arlenovna Balashova, Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

ISSN 2658-6649 (print)

ISSN 2658-6657 (online)

HotLog Яндекс цитирования