ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У МУЖЧИН МИГРАНТОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, РАЗЛИЧНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ

Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko


Аннотация


Цель. Изучение вариантов ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) у мужчин, жителей Севера с артериальной гипертонией (АГ), различных конституциональных типов, переехавших на постоянное место жительства в Центральную Сибирь.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 172 пациента с АГ мужского пола. В основную группу вошло 86 мужчин с АГ, ранее проживавших в условиях Крайнего Севера. Использовалась стандартная методика антропометрического исследования с последующим определением конституциональных типов, а также определение типов геометрического ремоделирования ЛЖ по данным ультразвукового исследования сердца. Результаты. Данные проведенного исследования выявили конституциональные особенности частоты неблагоприятных типов ремоделирования у мужчин обследованных групп. Мигранты с АГ характеризуются высокой частотой эксцентрической гипертрофии ЛЖ при брюшном соматотипе и высокой частотой концентрической гипертрофия ЛЖ при мускульном, в то время как мужчины с АГ, постоянно проживающих в г. Красноярске, характеризуются высокой частотой концентрической гипертрофии ЛЖ при брюшном соматотипе и высокой частотой эксцентрической гипертрофии ЛЖ при мускульном соматотипе.

Заключение. Неблагоприятные типы геометрии ЛЖ среди мигрантов Крайнего Севера чаще встречаются у лиц с конституциональными типами, характеризующиеся высоким содержание жировой ткани (брюшной соматотип) и мышечной ткани (мускульный соматотип).


Ключевые слова


артериальная гипертония; ремоделирование миокарда левого желудочка; соматотип; Крайний Север

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Davydov E. L., Ul’yanova I. O. Mediko-sotsial’nye aspekty bol’nykh arterial’noy gipertoniey v pozhilom vozraste [Medico-social aspects of patients with arterial hypertension in old age]. Klinicheskaya gerontologiya [Clinical gerontology]. 2016. V. 22. № 9-10. P. 24-25.

Derevyannykh E. V., Yaskevich R. A., Balashova N. A. Antropometricheskie osobennosti i komponentnyy sostav massy tela u muzhchin meditsinskikh rabotnikov s arterial’noy gipertoniey [Anthropometric characteristics and component composition of body weight in male medical workers with arterial hypertension]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy [International Journal of Applied and Fundamental Research]. 2016. № 6-2. P. 252-256.

Derevyannykh E. V., Yaskevich R. A., Balashova N. A. Vozrastnye osobennosti priverzhennosti k lecheniyu arterial’noy gipertonii u muzhchin g. Krasnoyarska [Age characteristics of adherence to the treatment of arterial hypertension in men in Krasnoyarsk]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy [International Journal of Applied and Fundamental Research]. 2016. № 6-1. P. 48-52.

Derevyannykh E. V., Yaskevich R. A., Balashova N. A., Moskalenko O. L. Rasprostranennost’ izbytochnoy massy tela sredi zhenshchin meditsinskikh rabotnikov krupnoy klinicheskoy bol’nitsy goroda Krasnoyarska [Prevalence of overweight among women medical workers of a large clinical hospital in Krasnoyarsk]. V mire nauchnykh otkrytiy [In the world of scientific discoveries]. 2016. № 7(79). P. 26-46.

Kandilova V. N. Remodelirovanie serdtsa i sosudov pri arterial’noy gipertenzii: rol’ soputstvuyushchego ozhireniya [Remodeling of the heart and blood vessels in arterial hypertension: the role of concomitant obesity]. Klinitsist [Clinician]. 2020. V. 14. № 1-2. P. 62-72.

Kedrinskaya A. G., Kuprienko N. B., Obraztsova G. I., Leonova I.A. Strukturnye izmeneniya serdtsa i antropometricheskie markery remodelirovaniya miokarda pri izbytochnoy masse tela i ozhirenii u detey [Structural changes in the heart and anthropometric markers of myocardial remodeling in overweight and obesity in children]. Arterial’naya gipertenziya [Arterial hypertension]. 2018. V. 24. № 5. P.570-580.

Klemenkov A. S., Fursova Ya. E., Klemenkov S. V. i dr. Vliyanie obshchikh presnykh vann i fizicheskikh trenirovok pri raznoy dlitel’nosti naznacheniya na fizicheskuyu rabotosposobnost’ bol’nykh stabil’noy stenokardiey s narusheniem ritma [Influence of general fresh baths and physical training with different duration of appointment on the physical performance of patients with stable angina pectoris with rhythm disturbances]. Fundamental’nye issledovaniya [Fundamental research]. 2006. № 3. P. 13.

Kogan M. P., Filimonova E. E., Sorokin E. L., Krivko S. V. Vozmozhnosti ispol’zovaniya tipologii morfofunktsional’nogo stroeniya organizma cheloveka v klinicheskikh issledovaniyakh [Possibilities of using the typology of the morphofunctional structure of the human body in clinical research]. Zdravookhranenie Dal’nego Vostoka [Healthcare of the Far East]. 2020. №1(83). P. 90-94.

Kozlov E. V., Yaskevich R. A., Moskalenko O. L., Kochergina K. N. Antropometricheskie osobennosti i komponentnyy sostav massy tela u muzhchin s khronicheskoy obstruktivnoy bolezn’yu legkikh v usloviyakh komorbidnosti [Anthropometric features and component composition of body weight in men with chronic obstructive pulmonary disease in conditions of comorbidity]. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2019. V. 11. № 4. P. 56-73.

Moskalenko O. L. Kharakteristika svoystv temperamenta u yunoshey-studentov raznykh somatotipov g. Zheleznogorska [Characteristics of the properties of temperament in young men-students of different somatotypes of the city of Zheleznogorsk]. V mire nauchnykh otkrytiy [In the world of scientific discoveries]. 2015. № 8.1(68). P. 442-449.

Nikityuk D. B., Nikolenko V. N., Khayrullin R. M. i dr. Antropometricheskiy metod i klinicheskaya meditsina [Anthropometric method and clinical medicine]. Zhurnal anatomii i gistopatologii [Journal of Anatomy and Histopathology]. 2013. V. 2. № 2. P. 10-14.

Polikarpov L. S., Khamnagadaev I. I., Yaskevich R. A., Derevyannykh E. V. Arterial’naya gipertoniya (rasprostranennost’, profilaktika, adaptatsiya i readaptatsiya k razlichnym ekologicheskim usloviyam) [Arterial hypertension (prevalence, prevention, adaptation and readaptation to various environmental conditions)]. Krasnoyarsk: KrasGMU. 2010. 289 p.

Khasnulin V. V., Voevoda M. I., Khasnulin P. V., Artamonova O. G. Sovremennyy vzglyad na problemu arterial’noy gipertenzii v pripolyarnykh i arkticheskikh regionakh. Obzor literatury [Modern view of the problem of arterial hypertension in the circumpolar and arctic regions. Literature review]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2016. №3. P.43-51.

Yaskevich R. A., Derevyannykh E. V., Balashova N. A. Ispol’zovanie pokazateley somatotipirovaniya u muzhchin v postroenii matematicheskikh modeley prognoza razvitiya arterial’noy gipertonii [The use of somatotyping indicators in men in the construction of mathematical models for predicting the development of arterial hypertension]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy [International Journal of Applied and Fundamental Research]. 2015. № 1-1. P. 64-69.

Yaskevich R. A., Povshednaya O. N., Derevyannykh E. V. Narusheniya ritma serdtsa u muzhchin, zhiteley Sibiri, s arterial’noy gipertoniey razlichnykh konstitutsional’nykh tipov [Heart rhythm disturbances in men, inhabitants of Siberia, with arterial hypertension of various constitutional types]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Successes of modern natural science]. 2015. № 3. P. 127-132.

Yaskevich R. A., Moskalenko O. L. Antropometricheskie osobennosti i komponentnyy sostav massy tela u muzhchin migrantov Kraynego Severa s arterial’noy gipertoniey [Anthropometric characteristics and component composition of body weight in male migrants of the Far North with arterial hypertension]. V mire nauchnykh otkrytiy [In the world of scientific discoveries]. 2016. № 10 (82). P. 10-34.

Yaskevich R.A. Chastota variantov remodelirovaniya levogo zheludochka u bol’nykh s arterial’noy gipertoniey razlichnykh konstitutsional’nykh tipov [Frequency of variants of left ventricular remodeling in patients with arterial hypertension of various constitutional types]. Nauchnoe obozrenie. Meditsinskie nauki [Scientific Review. Medical sciences]. 2020. № 4. P. 81-87.

Artyukhov I. P., Grinshtein Y. I., Petrova M. M. et al. Prevalence of arterial hypertension in the Krasnoyarsk Krai (Siberia, Russia). BMC Cardiovasc. Disord. 2017. Vol. 17. P. 138.

Britton K.A., Massaro J. M., Murabito J. M. et al. Body fat distribution, incident cardiovascular disease, cancer, and all-cause mortality. J. Am. Coll. Cardiol. 2013. Vol. 62. N.10. P.921-925.

Kim N. Y., Hong Y. M., Jung J. W. et al. The relationships of body mass index, waist-to-height ratio, and body fat percentage with blood pressure and its hemodynamic determinants in Korean adolescents: a school-based study. Korean J. Pediatr. 2013. Vol. 56. N12. P. 526-533.

Nichols M., Townsend N., Scarborough P., Rayner M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update. Eur. Heart J. 2013. Vol.34. P. 3028-3034.

Polikarpov L.S., Yaskevich R.A., Derevyannich E.V. et al. Readaptation of patients with arterial hypertension long-term residents of the Far North to new climatic conditions. International Journal of Circumpolar Health. 2012. Vol. 72. S 1. P. 337-339.

Selvaraj S., Martinez E. E., Aguilar F. G. et al. Association of central adiposity with adverse cardiac mechanics: findings from the HyperGEN Study. Circ.: Cardiovasc. Imaging. 2016. Vol. 9. N 6. P. e004396.

Shurkevich N. P., Vetoshkin A. S., Gapon L. I., Gubin D. G. Structural changes in myocardium and 24-hour blood pressure profile in subjects with arterial hypertension studies during shift work in far north. European Heart Journal. 2018. Vol. 39. S 1. P. 596.

Williams B., Mancia G., Spiering W. et al; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). European Heart Journal. 2018. Vol. 39. N 33. P. 3021-104.
DOI: https://doi.org/10.12731/2658-6649-2020-12-5-150-164

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
(c) 2020 Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

ISSN 2658-6649 (print)

ISSN 2658-6657 (online)

HotLog Яндекс цитирования