ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОДИТЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ

Tatiana Vladimirovna Anafianova, Vladimir Fedorovich Kapitonov, Ksenia Andreyevna Bulatova


Аннотация


В статье рассмотрены методологические подходы к проблеме классификации семейных ценностей. Представлена авторская классификация структуры семейных ценностей с медико-социальных позиций: материальные ценности (деньги, материальное положение, жилищные условия), социальные ценности (социальный статус, хорошая работа, семья, дети) и не материальные ценности (здоровье, жизнь в целом, духовность).

Установлена, что большая доля семейных ценностей семьи родителей представлена «социальными ценностями» (социальный статус, хорошая работа, семья, дети), что, несомненно, соответствует периоду и длительности брачности семьи.

Семейные ценности молодых семей меняются за весь период наблюдения и к итогу 10-ти летнего периода наблюдения в иерархии ценностей преобладают «не материальные ценности». В начальный период своего развития в молодых семьях выстраивается отличная от родительских семей иерархия семейных ценностей, но в отдельных этносах данное различие невелико и даже совпадает, что указывает больше на степень влияния родительских семей в выборе молодой семьи направления в формировании семейных ценностей. Данный фактор не препятствует в дальнейшем молодым семьям отходить от традиций и семейных ценностей родительских семей, что, несомненно, указывает на угрозу сохранения этнической целостности.

DOI: http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2013-7-9


Ключевые слова


семья, этнос, семейные ценности

Полный текст:

PDF>PDF (English)

Литература


Akutina S.P. K probleme klassifikatsii semeynykh dukhovno-nravstvennykh tsennostey [To a problem of classification of family spiritual and moral values]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena [News of the Russian state pedagogical university of A.I. Herzen], no. 94 (2009): 9-14.

Bim-Bad B.M., Gavrov S.N. Modernizatsiya instituta sem'i: makrosotsiologicheskiy, ekonomicheskiy i antropologo-pedagogicheskiy analiz [Modernization of institute of a family: macro sociological, economic and anthropology-pedagogical analysis]. Moscow: "The intellectual book - the New chronograph", 2010. 352 p.

Varga A.Ya. Sistemnaya semeynaya psikhoterapiya [Systemax family psychotherapy]. SPb., 2001.

Dyukareva A.M. Zdorov'e, obraz zhizni i gotovnost' molodezhi k trudovoy i reproduktivnoy funktsiyam [Health, way of life and readiness of youth for labor and reproductive functions] : author's abstract dissertation of the doctor of science of medical sciences. SPb., 1993. 32 p.

Abrosimova M.Yu., Al'bitskiy V.Yu., Gallyamova Yu.A., Sozinov A.S. Zdorov'e molodezhi [Youth health]. Kazan: Medicine, 2007. 220 p.

Zelevskaya N.A. Tsennostnyy podkhod k probleme semeynogo vospitaniya [Valuable approach to a problem of family education]. Obrazovanie, no. 6 (2004): 16-25

Ignatov I.G. Otnoshenie naseleniya k meditsinskoy informatsii [Relation of the population to medical information]. Zdravookhranenie Ros. Federatsii, no. 4 (1998): 38-41.

Maksimova T.M. Zakonomernosti formirovaniya i sovremennye sotsial'no-gigienicheskie otsenki zdorov'ya naseleniya [Regularities of formation and modern social and hygienic estimates of health of the population]: author's abstract dissertation of the doctor of science of medical sciences. 1993. 44 p.

Malkina-Pykh I.G. Vozrastnye krizisy [Age crises]: Directory of the practical psychologist. M.: Ekspo, 2004.

Minukhin S., Fishman Ch. Tekhniki semeynoy terapii [Technicians of family therapy]. M.: Klass, 1998.

Olifirovich N.I., Zinkevich-Kuzemkina T.A., Velenta T.F. Psikhologiya semeynykh krizisov [Psychology of family crises]. Rech, 2006. 360 p.

Pankova L.M. Chelovek i sem'ya: filosofskiy analiz formirovaniya kul'tury brachno-semeynykh otnosheniy [Person and family: philosophical analysis of formation of culture of the matrimonial relations]. SPb., 2006. 385 p.

Torokhtiy V.S. Metodika otsenki psikhologicheskogo zdorov'ya sem'i [Technique of an assessment of psychological health of a family]. M., 1996. 64 p.

Uzdenova E.K. Formirovanie u starsheklassnikov tsennostnogo otnosheniya k roditel'stvu kak osnove polnotsennoy sem'i [Formation at seniors of valuable the relation parents as to a basis of full-fledged family]. Karachaevsk, 2006. 223 p.

Edmiller E.G., Dobryakov I.V., Nikolskaya I.M. Semeynyy diagnoz i semeynaya psikhoterapiya [Family diagnosis and family psychotherapy]. SPb.: Rech, 2003.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2013-7-%25p

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования