АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ЖИЗНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТНОСТИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Zhanna Leonidovna Varakina


Аннотация


Целью исследования явилось изучение потерь жизненного потенциала в результате смертности от внешних причин в Архангельской области с 1980 по 2012 гг.

Материалы и методы. Расчёт потерь жизненного потенциала в результате преждевременной смертности от внешних причин проводился на основании построения кратких таблиц смертности по полу и территории при использовании данных Госкомстата РФ по Архангельской области и Государственного архива Архангельской области с 1980 по 2012 гг., а также данных по абсолютному числу насильственных смертей по причинам.

Результаты. Проведён анализ потерь жизненного потенциала в результате смертности от внешних причин в Архангельской области с 1980 по 2012 гг. по полу, возрастным группам и территории. Соотношение потерь среди мужчин и женщин составляет 3,4 : 1, наибольшее превышение – в возрастной группе 20–39 лет (5,4 раза). Как среди мужского, так и женского населения в среднем наибольшая доля потерь от внешних причин в структуре общей смертности приходится на возрастные группы 10–19 и 20–39 лет. Анализ вклада отдельных причин в потери жизненного потенциала от смертности в результате внешних причин показал, что первое ранговое место принадлежит самоубийствам (21,4 %), второе – транспортным несчастным случаям (13,3 %), третье – случайным отравлениям алкоголем (12,6 %).

Область применения: общественное здоровье и здравоохранение, организация здравоохранения.


Ключевые слова


внешние причины смертности; потери; жизненный потенциал; Архангельская область

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Bannikova R.V., Kalenyuk V.F. Tablitsy dozhivaemosti naseleniya Arkhangel`skoi oblasti za period 1926–1970 gg. (metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu srednei prodolzhitel`nosti zhizni naseleniya) [Mortality tables of the Arkhangelsk region population during 1926-1970 (methodical instructions on assessment of population life expectancy)]. Arkhangelsk: Arkhangelsk medical institute, 1974. 134 p.

Boitsov S.А., Samorodskaya I.V. Menedzher zdravookhraneniya [Health care manager], no. 5 (2014): 26-35.

Galin R.A., Murzabaeva S.Sh., Shayakhmetova R.R. Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskii zhurnal [Economics and management: scientifically-practical journal], no. 3 (2013): 16-21.

Kontseptsiya demograficheskoi politiki Rossiiskoi Federatsii [The concept of the Russian Federation demographic policy on the period till 2025]. http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ koncepciya/koncepciya25.html (accessed February 6, 2013).

Leshenko Y.A., Batura О.G., Lebedeva L.N. Problemy socialnoi gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny [Problems of social hygiene, health care and history of medicine], no. 3 (2008): 21-25.

Marchenko B.I. Zdorov`e na populyatsionnom urovne: statisticheskie metody issledovaniya: rukovodstvo dlya vrachei [Health on the population level: statistic methods of research: guidance for doctors]. Taganrog: Sphinx Publ., 1997. 432 p.

Medik V.A., Tokmachev М.S. Statistika zdorov`ya naseleniya i zdravookhraneniya: uchebn. posobie [Statistics of the population health and health care: tutorial]. Мoscow: Finance and statistics, 2009. 368 p.

Dmitriev V.I., Oshchepkova E.V., Khal`fin R.A., Kakorina E.P., Solomonov A.D., Kur`yanov A.K., Balygin M.M. Metodika rascheta medico-sotsial`noi i economicheskoi effektivnosti realizatsii program, napravlennykh na uluchshenie zdorov`ya naseleniya (na primere boleznei sistemy krovoobrashcheniya). Metodicheskie rekomendatsii [Mediko-social and economic efficiency calculation methodology of programs realisation directed on the health population improvement (on the example of circulatory system diseases). Methodical recommendations]. Мoscow, 2005. 32 p.

Raschety demograficheskikh tablits. Federal`naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki Rossiiskoi Federatsii [Calculations of the demographic tables. Federal State Statistics Service of the Russian Federation] http://www.gks.ru/scripts/free/1c.exe?XXXX10F.4.2.4.1/000060R (accessed February 6, 2013).

Sabgaida T.P. Sotsial`nye aspekty zdorov`ya naseleniya [Social aspects of the population health], no. 5 (2013): 2.

Vyaz`min А.М., Bichkaev Y.I., Sannikov А.L., Varakina Zh.L., Lukashov А.G. Problemy socialnoi gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny [Problems of social hygiene, health care and history of medicine], no. 2 (2010): 6-9.

Tikhonova G.I., Gorchakova T.Y. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya [Occupational medicine and industrial ecology], no. 3 (2010): 1-6.

Gasnikov V.К., Strelkov N.S., Kir`yanov N.А., Popova N.М., Gasnikov К.V., Sadilova P.Y., Lisina Е.B., Tolmachev D.А. Meditsinskii al`manakh [Medical almanac], no. 5 (2013): 10-13.

Fauzer V.V. Izvestiya Komi nauchnogo tsentra URO RAN [News of the Komi science centre of URO RAS], no. 1 (2010): 105-111.

Shamilev S.R. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], no. 5 (2013): 378.

Shelygin К.V., Svetlichnaya T.G. Postroenie tablits smertnosti naseleniya. Metodicheskie rekomendatsii [Construction of the population mortality tables. Methodical recommendations]. Arkhangelsk, 2012. 51 p.
DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2014-6-10

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования