О НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

A. P. Preobrazhenskiy, O. N. Choporov


Аннотация


В данной работе проведен анализ особенностей характеристик конфликтов, которые могут возникать в организациях. Обсуждаются возможные подходы для описания конфликтов.

Ключевые слова


конфликт; организация; модель; характеристика

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Mel’nikova T.V. Osobennosti psihologicheskogo vozdejstviya i principa avtoriteta // V knige: Konvergenciya estestvennonauchnogo i gumanitarnogo znaniya tezisy dokladov Mezhdunarodnoj nauchnoj shkoly-konferencii «Estestvennonauchnye metody issledovanij v gumanitarnyh i social’nyh naukah». 2018. S. 31.

Cubert E.K., Kozlov B. Organizacionnaya kul’tura v malom biznese // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokih tekhnologij. 2015. № 2 (15). S. 220–222.

Kitaeva K.A. Psihologicheskij analiz chuvstva lyubvi // V mire nauch-nyh otkrytij. 2010. № 4-2 (10). S. 71–72.

Maksimova I.V., Vaganova O.I., Karpova M.A. Ispol’zovanie videofragmentov pri prepodavanii disciplin estestvennonauchnogo cikla // Sovremennye issledovaniya social’nyh problem (elektronnyj nauchnyj zhurnal). 2018. T. 9. № 9-2. S. 56–59.

Yakusheva S.D. Samomenedzhment v deyatel’nosti pedagoga sovremennogo obrazovatel’nogo kompleksa // Sovremennye issledovaniya social’nyh problem (elektronnyj nauchnyj zhurnal). 2018. T. 9. № 11. S. 242–263.
DOI: https://doi.org/10.12731/2658-4034-2020-2-69-72

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования