ОСОБЕННОСТИ СЛОГОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Elena Anatolevna Larina, Svetlana Vladimirovna Lebed


Аннотация


В статье рассматриваются особенности слоговой стороны речи у детей с общим недоразвитием. Охарактеризованы направления логопедической работы по формированию слоговой структуры слова.

Ключевые слова


общее недоразвитие речи; слоговая структура слова; формирование; исследование; логопедическая работа; темпо-ритмическая структура языка

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Bondarko L.V. Zvukovoy stroy sovremennogo russkogo yazyka [Sound system of modern Russian language]. M., 1977.

Levina R.E. Narusheniya slogovoy struktury [Violations of the syllabic structure]. Spetsial’naya shkola [Special School]. 1959. Issue 4.

Osnovy teorii i praktiki logopedii [Fundamentals of the theory and practice of speech therapy] / Ed. R.E. Levina. M.: Education, 1967.

Bolshakova S.E. Rabota logopeda s doshkol’nikom (igry i uprazhneniya) [The work of a speech therapist with a preschooler (games and exercises)]. M.: A.P.O., 1996.

Inshakova O. B. Al’bom dlya logopeda [Album for a speech therapist]. M: Vlados, 2018.

Esechko L.B. Opyt formirovaniya slogovoy struktury slova u detey s obshchim nedorazvitiem rechi [The experience of forming the syllabic structure of the word in children with general speech underdevelopment]. Metody korrektsii narusheniya zvukovoy storony rechi u detey [Methods for correcting violations of the sound side of speech in children]. M., 1979.

Filicheva T.B., Chirkina G.V. Ustranenie obshchego nedorazvitiya rechi u detey doshkol’nogo vozrasta [Elimination of general speech underdevelopment in preschool children]. M.: Iris Press, 2005.

Agranovich Z.E. Logopedicheskaya rabota po preodoleniyu narusheniy slogovoy struktury slov u detey [Speech therapy work to overcome violations of the syllabic structure of words in children]. St. Petersburg: Childhood Press, 2001.48 p.

Markova A.K. Osobennosti ovladeniya slogovym sostavom slova u detey s nedorazvitiem rechi [Features of mastering the syllabic composition of a word in children with speech underdevelopment]. M., 1963.

Lyamina G.M. Rannie etapy formirovaniya rechevoy deyatel’nosti [The early stages of the formation of speech activity]. Doshkol’noe vospitanie [Preschool education]. 1970. No. 7.

Safonkina N.Yu. Formirovanie predposylok stanovleniya slogovoy struktury slova u doshkol’nikov pyatogo goda zhizni s narusheniyami rechevogo razvitiya [Formation of the prerequisites for the formation of the syllabic structure of the word in preschoolers of the fifth year of life with speech development disorders]. Moscow, Moscow State Pedagogical University, 2003.

Tkachenko T.A. Korrektsiya narusheniy slogovoy struktury slova [Correction of violations of the syllabic structure of the word]. M.: Publishing house GNOM “D”, 2001.

Chetverushkina N.S. Slogovaya struktura slova: sistemnyy metod ustraneniya narusheniy [The syllabic structure of the word: a systematic method for eliminating violations]. M.: National Book Center. 2015.
DOI: https://doi.org/10.12731/2658-4034-2019-10-61-72

ISSN 2658-4034

HotLog Яндекс цитирования